Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 www.kohsarai.go.th  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   วัฒนธรรมองค์กร
   เกร็ดความรู้
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   E-Service
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการประชุมสำนักปลัดประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เดินวิ่ง มินิมาราธอน 11.08.2019
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 98 คน
ประกาศวันที่  10 มิถุนายน 2562
เดินวิ่ง มินิมาราธอน
- Funrun 4.2 กม. 300 ญ ช. ทั่วไป
- มินิมาราธอน 10.5 กม. 450 บาท ญ ช. ช่วงอายุ ต่างๆ
- VIP 1000 เสื้อ เหรียญ
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับเรือช่วยเหลือเกาะสาหร่าย
- เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย
 
เปิดรับสมัคร 10 มิย - 10 กค 
จำนวนผู้เข้าร่วม <500 
สมัครที่นี่ => https://forms.gle/ZC6nyCkdAtQxcBAFA
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
เวลาสตาร์ท 5.30 น.
จุดสตาร์ท finish โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย
 
โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย หมายเลข  678-2-35495-0
             ชื่อบัญชี วิ่งรับตะวัน ณ เกาะสาหร่าย
 
โทร. คุณ เข็มเพชร โชตืวรรณ 0808064933 
หรือ ปลัดทวี 093-695-3262  
คุณ ชัยชนะ แก้วมณี 095-080-1113
 
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 2.23 MB.]
 
 

หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-750905 โทรสาร : 074-750905
E-mail Address : obt_ksr@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsarai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs